Hacı Bektaş-ı Veli

Hacı Bektaş-ı Veli Sözleri

Hacı Bektâş-ı Velî; Mistik, seyyid, mutasavvıf şair ve İslam filozofu.


Popüler Hacı Bektaş-ı Veli SözleriPopüler MeşhurlarSon Hacı Bektaş-ı Veli Sözleri