Gazzali

Gazzali Sözleri

Gazzâlî ya da tam adıyla Hüccetü’l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed el-Gazzâlî et-Tûsî, Büyük Selçuklu Devleti devrinin İslam âlimi, filozofu, mutasavvıfı ve müderrisi.


Popüler Gazzali SözleriPopüler MeşhurlarSon Gazzali Sözleri