Feridüddin Attar

Feridüddin Attar Sözleri

Ferîdüddin Attâr ya da tam adıyla Ebû Hâmid Ferîdüddin Muhammed bin Ebî Bekir İbrâhîm-i Nîsâbûrî, İran’nın en önemli dört şehrinden biri olan Nişabur’da 1136 yılında doğmuş 1221 yılında vefat etmiş ünlü bir İranlı şair ve mutasavvıftır.


Popüler Feridüddin Attar SözleriPopüler MeşhurlarSon Feridüddin Attar Sözleri