el-Maarri

el-Maarri Sözleri

Ebu’l Alâ el-Maarrî veya tam adıyla Ebu’l-Alâ Ahmed b. Abdullah b. Süleymân el-Maarrî, Suriyeli Arap filozof, şair ve yazar. Museviliği, Hristiyanlığı, İslamı ve Zerdüştlüğü eleştirmiştir. Akılcılığı esas alarak dinî dogmalara karşı çıkmıştır.


Popüler el-Maarri SözleriPopüler MeşhurlarSon el-Maarri Sözleri