Deniz Ülke Arıboğan

Deniz Ülke Arıboğan Sözleri

Deniz Ülke Arıboğan, Türk akademisyen. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi’dir. Mart 2014 itibarıyla İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.