Cenap Şahabettin

Cenap Şahabettin Sözleri

Cenab Şahabeddin (1870-1934), şâir, yazar. Servet-i Fünun edebîyatının önde gelen temsilcilerindendir.