Beliğ

Beliğ Sözleri

XVIII. asrın değerli şair ve nâsirlerinden Beliğ’in asıl adı İsmâil’dir. Şairin Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ının matbu nüshasının sonuna ilâve edilen “müellifin tercüme-i hâli” kısmında 1079’da/1668-69 doğduğu ifade edilmektedir (Abdulkadiroğlu 1998: 542).


Popüler Beliğ SözleriPopüler MeşhurlarSon Beliğ Sözleri