Mecelle

Söze gerçek manası verilemiyorsa, mecaz manasına gidilir.

Mecelle


Meşhur SözlerSon Sözler