Yaş

Yaş Sözleri

Var oluştan, doğuştan bu yana geçen ve yıl birimiyle ölçülen zaman. Yaşamın çocukluk, gençlik, yaşlılık gibi evrelerinden her biri.