Sözcük

Sözcük Sözleri

Kelime, sözcük veya söz, tek başına anlamlı, birbirine bağlı bir ya da daha fazla biçimbirimden (morfem) oluşan, ses değeri taşıyan dil birimi. Yazı dilinde her iki tarafında birer boşluk verilerek gösterilirler.