Servet

Servet

Günlük konuşmalarda servet ifadesi, daha ziyade subjektif büyük bulunan para değeri olarak nitelendirilir. İktisatta ise servet kavramı ile 1 TL’lik bir değer de servet olarak nitelendirilir.


Meşhur Servet SözleriPopüler MeşhurlarSon Servet Sözleri