Kusur

Kusur Sözleri

Eksiklik, noksan. Hata, sakatlık, özür, bozukluk. Kabahat, suç. Bir işi, bile bile ya da bilmeyerek, gereği gibi yapmamak. Elverişsiz durum. Bir şeyin eksiğini, noksanını, özürünü görmek. Gereğinden çok titiz ve hoşgörüsüz davranmak.