Kimse

Kimse Sözleri

Kişi ya da şahıs, akıl, ahlak, bilinç gibi özellikleri olan ve akranlık, mülkiyet, yasal sorumluluk gibi kültürel temelli sosyal ilişkilere sahip varlıktır.