Kendi

Kendi

İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar; örneğin kendim, kendin, kendisi, kendiniz gibi.


Meşhur Kendi SözleriPopüler MeşhurlarSon Kendi Sözleri