Güç

Güç Sözleri

Uluslararası İlişkilerde Güç birkaç farklı şekilde tanımlanabilir. Siyaset Bilimciler, tarihçiler ve diplomatlar siyasi gücü farklı tanımlarlar. Modern söylem genelde ekonomik ve askeri gücü belirten devlet gücü üzerine konuşur.