Gelme

Gelme Sözleri

Bir yerden bir yere varmak, ulaşmak. Gittiği yerden geriye dönmek.