Dost

Dost

Sevilen ve güvenilen yakın arkadaş, sıkı fıkı görüşülen kimse, gönüldeş. Aralarında iyi ilişki bulunan, iyi geçinen. Bir şeye düşkün olan, ona aşırı ilgi duyan kimse.


Meşhur Dost SözleriPopüler MeşhurlarSon Dost Sözleri