Doğa

Doğa Sözleri

Doğa, en geniş tanımıyla doğal, fiziksel, maddi dünya, ve aslında tüm evrendir. Doğa, fiziksel dünyanın olgusuna ve genel olarak yaşamada işaret edebilir.