Derviş

Derviş Sözleri

Derviş, bir tarikata ve şeyhe bağlı olan mürid, sûfiyâne bir hayat yaşayan kişi. Farsça bir kelime olmakla birlikte bütün müslüman milletlerin dillerine girmiş olan derviş, esas itibarıyla “muhtaç, fakir” anlamlarına gelir.


Popüler Derviş SözleriPopüler MeşhurlarSon Derviş Sözleri