Cevap

Cevap Sözleri

Meşhur atasözleri, gaflar, kitap alıntıları, özdeyişler, film replikleri, şiirler ve tekerlemelerden oluşan efsane cevap sözleri.


Popüler Cevap SözleriPopüler MeşhurlarSon Cevap Sözleri