Bilmek

Bilmek Sözleri

Bir şeyi öğrenmiş, anlamış olmak, bir şeyle ilgili bilgisi bulunmak. Bir bilim, sanat ya da zanaat dalında yeterli bilgisi bulunmak. Bir işi yapmayı öğrenmiş olmak, elinden o iş gelmek.