Bilgi

Bilgi Sözleri

Bilgi, subje ile obje arasındaki ilişkiden doğan her türlü üründür. Felsefede; bilginin doğası, kökenleri ve boyutları ile ilgilenen dala epistemoloji adı verilir.


Popüler Bilgi Sözleri

Son Bilgi Sözleri