Dünyayı Değiştirmek Üzerine

Şovenizm, burjuvazinin proletarya üzerindeki hâkimiyetini muhafaza etmesini sağlayan ideolojik araçlardan biridir.

Dünyayı Değiştirmek Üzerine / Michael Löwy