Ephraim Lessing

Sönmüş dostluklar üzerine aşılanmış kin ağacı, en öldürücü yemişleri verir.

Ephraim Lessing


Meşhur SözlerSon Sözler