Feridüddin Attar

Son kerpicin mezara konduğu an, tüm ümitlerin bittiği andır.

Feridüddin Attar / Kuşların Dili