Ray Bradbury

Sıradan erkekler, bir kadında beyin gibi bir şeye rastladıkları anda alelacele kaçarlar.

Ray Bradbury