Geoffrey Chaucer

Sinekle derviş, her çağın ve her işin içine düşer.

Geoffrey Chaucer