Ziya Paşa

Seyretti hava üzre denir taht-ı Süleyman, ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde.

Ziya Paşa