Arnavut Atasözleri

Sert sirke taşı patlatır.

Arnavut Atasözleri