Hazreti Ebu Bekir

Şerefi, alçakgönüllülükte bulduk.

Hazreti Ebu Bekir