Bir Başkadır

Sen kendini kafanın içinde bir kışlaya kapattın, kendi acına asker ettin kendini. Bir terhis olamadın gitti. Şafak kaç, artık gelsin Ruhiye.

Bir Başkadır