Beyaz Kaplan

Seçim vaatleri, bana, özgür bir demokraside fakir olmamamın ne kadar önemli olduğunu öğretti.

Beyaz Kaplan