Atatürk

Savaş zaruri ve hayati olmalıdır, milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.

Atatürk


Meşhur SözlerSon Sözler