Anatole France

Şans belki Tanrı'nın takma adıdır, imzasını atmak istemediği zaman kullanır.

Anatole France