Robert Southey

Sanayinin kamçılayıcısı, ilerleme gerçeği değil, umuttur.

Robert Southey


Meşhur SözlerSon Sözler