Albert Einstein

Sağduyu, on sekizine kadar edindiğimiz ön yargılar toplamıdır.

Albert Einstein