Ömer Lütfi Mete

Sadece biz varız, bir olan hepimiz. Ötekisi yok asla. Öteki de, beriki de bizi aslında. Doğu da biz Batı da.

Ömer Lütfi Mete