Ragıp Paşa

Ragıba düşmanın aldanma tevazularına sel dıvarın ayağın öperek hedmeyler.

Ragıp Paşa