Joseph Goebbels

Rejim, radyo sayesinde her türlü isyan düşüncesini ortadan kaldırır.

Joseph Goebbels