Albert Einstein

Propagandayla zehirlenmedikleri sürece kitleler asla savaş düşkünü değildirler.

Albert Einstein