Everett Dirksen

Politikacı için seçim kaybetmek, utanmaktan bin kere beterdir.

Everett Dirksen