Jean-Jacques Rousseau

Politika ve ahlakı farklı ele alanlar, her ikisini de asla anlayamazlar.

Jean-Jacques Rousseau