John Knox

Peşin hükümlere dayalı kararları kabul ettirmenin en kolay yolu, şiddete başvurmaktır.

John Knox