Ziya Paşa

Pek rengine aldanma felek eski felektir zîrâ feleğin meşreb-ı nâ-sâzı dönektir

Ziya Paşa