Maurice Thorez

Parti yığınları eğitir, yığınlar da partiyi.

Maurice Thorez


Meşhur SözlerSon Sözler