Thomas Carlyle

Paraya, şekle, unvana ve kıdeme bakarak iş yapanlar, aciz insanlardır.

Thomas Carlyle