Hazreti Ali

Özgür olmak istiyorsan köle gibi çalış, iş yap.

Hazreti Ali