Yusuf Has Hacib

Yusuf Has Hacib

Yusuf Has Hacib, Türk-İslam tarihi ve kültürü açısından son derece önemli olan Kutadgu Bilig siyasetnamesini yazmıştır.


Meşhur Yusuf Has Hacib SözleriSon Yusuf Has Hacib Sözleri