Sokrates

Sokrates

Sokrates, Antik Yunan filozofudur. Heykeltıraş Sophroniskos’un ve ebe Fenarete’nin oğludur. Yunan Felsefesinin kurucularındandır.


Popüler Sokrates SözleriPopüler MeşhurlarSon Sokrates Sözleri