Shudraka

Shudraka

MS IV. yüzyılda yaşadığı kabul edilen Şudraka, bir Hint kral ve oyun yazarıydı. Kshatriya sınıfındadır.


Meşhur Shudraka SözleriSon Shudraka Sözleri